Sanarium

Ett sanarium är en fusion mellan en traditionell torrbastu och ett ångrum. I ett sanarium är temperaturen lägre och luftfuktigheten högre än i en traditionell torrbastu. Ett sanarium kan tack vare detta upplevas mildare och man kan stanna längre i ett sanarium än i en torrbastu.

En sittning i sanariumet kan vara cirka 10 – 15 minuter.

I ett sanarium finns en bastuugn som i vissa fall kan vara dold under bänkarna, till bastun finns också en ånggenerator kopplad. Tack vare ånggeneratorn kan doftaromer tillföras via ångan.
Ett Sanarium har väggar och tak av trä, ofta hemlock, ett träslag som absorberar och lagrar och sedan strålar ut värmen i rummet. Bänkarna är gjorda av softwood (Abacchi), det är ett ”tätt” träslag som inte blir så varmt och därför lämpar sig väl till att sitta på.
Alla träslag som används är miljöcertifierade och utprovade för att tåla kommersiell användning under lång tid.