Microsalt-generator

Baserat på intresse kommer vi snart se en Microsaltutrustning installerad i Sverige. Microsalt skapar en skön och behaglig upplevelse i det torra rummet och har visat sig medicinskt ha mycket positiva hälsoeffekter till exempel som astma- och allergidämpande. Microsalt har också haft en mätbar positiv effekt där en ökad lungkapacitet hos före detta rökare och KOL-patienter har konstaterats efter bara en veckas daglig behandling!

Kontakta oss om hur ni genom Microsalt skulle kunna erbjuda era kunder dess hälsoeffekter.